Övervikt eller fetma

Många svenskar lider av fetma, för närvarande ungefär var tionde ?
fetma drabbar ofta unga människor och den stigande tendensen till fetma utgör en stor fara för folkhälsan. Fetma medför bland annat stor risk för diabetes.
Man skiljer idag mellan övervikt och fetma. Övervikt innebär att normalvikten överskrids med förhållandevis få kilo, medan fetma däremot uppstår när normalvikten överskrids väsentligt.

Din idealvikt hittar du med hjälp av BMI (Body mass index). BMI-siffrorna visar förhållandet mellan vikten och längden.

BMI tabell
Undervikt: BMI < 18,5 Normalvikt: BMI: 18,5-24,9 Övervikt: BMI: 25-29,9 Fetma: BMI >= 30

Vi har vi samlat en massa bra erbjudanden om bantningsprodukter, kosttillskott och dieter. En effektiv viktminskning kan inte ske enbart genom bantningsprodukter, det krävs också motion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *